Danderyds kommun logotyp

Hitta och jämför hemtjänst

Här hittar du utförare av hemtjänst i Danderyds kommun.

När du har valt minst två enheter kan du jämföra enheterna med varandra genom att trycka på knappen "Mina val" högt upp i högra kanten av sidan.

Med ”specialkompetenser” menas kompetenser inom företaget, utöver den grundläggande vård- och omsorgskompetensen som personalen inom hemtjänst har för att utföra omvårdnads och serviceinsatser.

”Personalkontinuitet” är en kvalitetsindikator som visar andel hemtjänstkunder som träffar färre än 15 personer från hemtjänsten under en 14 dagarsperiod.

”Nöjdhet” visar på hemtjänstkunders sammantagna nöjdhet med sin hemtjänst, ett resultat från socialstyrelsens årliga brukarundersökning -vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Danderyds kommun avslutar avtalet med AkademCare under januari 2024. AkademCare är därmed inte längre valbara som utförare av hemtjänst.”