Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse

  • 1. Elev
  • 2. Orsak till ansökan
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse 

 

Enligt skollagen upphör skolplikten vid längre utlandsvistelse och därmed upphör kommunens ansvar för skolpliktens genomförande.

Om en elev med skolplikt kommer befinna sig utomlands under en längre period, minst en termin eller 6 månader, men fortfarande är folkbokförd i Danderyd, ska vårdnadshavaren göra en ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse. Till ansökan ska även information om hur barnet kommer att fullgöra skolgången under utlandsvistelsen bifogas med intyg från nya skolan och ett hyresavtal/kontrakt eller liknade för boende.

I och med skolpliktens upphörande har vi som myndighet skyldighet att rapportera till Skatteverket och Försäkringskassan.

När barnet kommer tillbaka till Sverige har det samma rätt till utbildning som alla andra elever. Om ansökan beviljas så skrivs barnet ut från nuvarande skola. Vid återkomsten till Sverige måste vårdnadshavare ansöka om skolplats på nytt via e-tjänst på webben. Om återkomsten sker till läsårsstart bör ansökan ske under skolvalsperioden i februari

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                

         

Hämta tjänsten som word-dokument.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).