Anmälan om avregistrering av livsmedelsverksamhet

  1. 1. Avanmälan
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 Välkommen till e-tjänsten för anmälan av avregistrering av livsmedelsverksamhet

 

 

När du upphör att bedriva livsmedelsverksamhet i Danderyd görs en avanmälan av anläggningen till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • BankID 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med en livsmedelsinspektör på: 08-56891000 eller maila till miljo.stadsbyggnad@danderyd.se. 

         

 

               

 

E-tjänsten är medfinansierad av Tillväxtverket

 

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan