Ansökan om samarbetssamtal

 • 1. Samtalet
 • 2. Personuppgifter
 • 3. Personuppgifter 2
 • 4. Gemensamma barn
 • 5. Medsignering
 • 6. Signera
 • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om samarbetssamtal

 

Denna e-tjänst riktar sig till er som har önskemål om samarbetssamtal på Familjerätten.

 

Ett samarbetssamtal är en serie samtal där ni föräldrar, tillsammans med oss, försöker att

uppnå en samförståndslösning i vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor.

En förutsättning är att ni BÅDA föräldrar vill medverka i samtalen.

Samtalen kan inledas med att en familjerättssekreterare träffar er var för sig för ett enskilt

samtal. Under samtalen råder sekretess.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Stöd till familjen
 • BankID
 • BÅDA föräldrar måste vilja medverka i samtalen
 • Den som fyller i ansökan behöver fylla i båda föräldrarnas personuppgifter

 

                 

Har du frågor kan du kontakta  kommunens kontakt center på: 08-568 910 00 eller maila till familjeratten@danderyd.se. 

         

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).