Ansökan om vård- och omsorgsboende

  1. 1. Startsida
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Beskrivning av behov
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

 Välkommen till e-tjänsten för ansökan om vård- och omsorgsboende 

 

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad kan beviljas plats på vård- och omsorgsboende. Fyll i ansökan så kontaktar en biståndshandläggare dig för utredning och beslut.  

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kommunens biståndshandläggare via SeniorDirekt på 08-568 919 91 eller maila till seniordirekt@danderyd.se 

         

Hämta tjänsten som PDF 

 

Behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger dig stöd och hjälp. Vi behandlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen. Har du ytterligare frågor så ring vår växel 08-568 910 00 alternativt kontakta dataskydd@danderyd.se