Anmäla gångavståndstillägg

  • 1. Vad gäller det?
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

  Välkommen till e-tjänsten anmäla gångavståndstillägg

 

Här kan du anmäla gångavståndstillägg. 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du frågor kan du kontakta kommunen på: 08-408 080 70 eller maila till avfall@danderyd.se. 

          

 

Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt abonnemang för avfallshämtning. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av Tekniska kontorets biträde Urbaser AB som hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan Urbaser AB och Danderyds kommun finns. Uppgifterna skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till vår leverantör, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd

 

Information

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).