Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

  • 1. Lämnar uppgifter som
  • 2. Barnet/ungdomen
  • 3. Vårdnadshavarens uppgifter
  • 4. Beskrivning av oron
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

  Välkommen till e-tjänsten Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta oss på socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att få rådgivning. Det räcker att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är socialtjänstens uppgift att reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet och vårdnadshavarna eventuellt behöver.

 

Yrkesverksam:
Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

 

Privatperson:
Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym. 

 

Konsultation/rådgivning eller muntlig orosanmälan

Om du vill rådgöra kring barnet ska du inte uppge barnets identitet. Du når mottagningen för barn och unga lättast på telefontiden, vardagar mellan 09.00-09.45, via växeln på telefonnummer 08 – 568 910 00. Vid brådskande behov hjälper de dig vidare till rätt person även utanför telefontiden. de dig vidare till rätt person även utanför telefontiden.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd - Misstanke om barn som far illa 
  • Socialtjänsten i Danderyds kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid, vardagar 08:00-16:40. Observera att vi arbetar halvdag dag före röd dag och har stängt under klämdagar.
  • Om du gör en anmälan efter vår arbetstid kommer vi inte att se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren nordost 08-410 200 40. Vid livshotande situation ring alltid 112.

                 

Har du frågor kan du kontakta kommunens huvudnummer på: 08- 568 910 00 måndag-fredag 8-16.40.  

Hämta tjänst som word-dokument

          

Information

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).