Ägarbyte/Överlåtelseavtal - Avfall

  • 1. Ägarbyte/Överlåtelse Avfall
  • 2. Signering
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

  Välkommen till e-tjänsten för anmälan av ägarbyte avfall

 

Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt avfallsabonnemang överlåts till den nya ägaren. Observera att anmälan ska undertecknas av både dig och den nya ägaren.

 

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • BankID
  • Fastighetsbeteckning och kundnummer
  • Kontaktuppgifter till köparen
  • Vara medveten om att denna e-tjänst kräver digital medsignering

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kontakta kommunen på: 08-408 080 70 eller maila till avfall@danderyd.se

 

 

         

Hämta e-tjänsten som PDF

 

Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt abonnemang för avfallshämtning. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av Tekniska kontorets biträdeUrbaser AB som hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan Urbaser AB och Danderyds kommun finns. Uppgifterna skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till vår leverantör, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd

 

          

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).