Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  • 1. Personuppgifter
  • 2. Bostad och Åtgärder
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om bostadsanpassning 

 

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Bostadsanpassningsbidrag
  • E-legitimation
    Om du saknar e-legitimation, kontakta din bank.
  • Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig.

 

                 

Har du frågor kan du kontakta handläggare på: 08-568 911 25 eller maila till anna.bergmark@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

Behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger dig stöd och hjälp. Vi behandlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen. Har du ytterligare frågor så ring vår växel 08-568 910 00 alternativt kontakta dataskydd@danderyd.se

 

 

 

              

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).