Ansökan om reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader vid inflyttning till vård- och omsorgsboende

 • 1. Startsida
 • 2. Personuppgifter
 • 3. Bifogade filer
 • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

 Välkommen till e-tjänsten för ansökan om reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader vid inflyttning till vård- och omsorgsboende

 

Du som sist flyttar från ditt ordinära boende till ett vård- och omsorgsboende har möjlighet att ansöka om reducering av avgift.

Danderyds kommun kan under en övergångsperiod om maximalt tre månader reducera avgifterna för vård och omsorg samt mat för den som inte har ekonomisk möjlighet att betala dubbla hyror. Det gäller endast om den enskilde inte har kontanter eller lätt realiserbara tillgångar (aktier, fonder, obligationer mm) som överstiger ett basbelopp, vilket är 52 200 kronor (2023).

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Avgifter för hemtjänst och äldreboende
 • E-legitimation
  Om du saknar e-legitimation, kontakta din bank.
 • Kopia på hyresavin eller drifkostander
 • Kopia på senastse självdeklarationen från skattemyndigheten (alla sidor)
 • Kopia på kontoutdrag från banken
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt ELLER handlingar som styrker påbörjad försäljning

 

                 

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren Therese Back via: 08-568 911 22 eller maila till Therese.back@danderyd.se 

         

Hämta tjänsten som word-fil

 

Behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger dig stöd och hjälp. Vi behandlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen. Har du ytterligare frågor så ring vår växel 08-568 910 00 alternativt kontakta dataskydd@danderyd.se

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).