Dispensansökan om förlängt tömningsintervall, fettavskiljare

  • 1. Ansökan
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

  Välkommen till e-tjänsten dispensansökan om förlängt tömningsintervall, fettavskiljare 

 

Fettavskiljare måste tömmas och rengöras regelbundet för att den ska fungera korrekt. Tömningen ska enligt Danderyds kommuns avfallsföreskrifter utföras minst 4 gånger per år. Möjlighet finns till att ansöka om dispens om förlängt tömningsintervall. Detta medges i enlighet med Danderyds kommuns avfallsföreskrifter och ABVA.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln på: 08-568 910 00 eller maila till Tekniska.Kontoret@danderyd.se. 

         

 

Hämta e-tjänsten som PDF.

 

 

Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt abonnemang för avfallshämtning. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av Tekniska kontorets biträde PreZero Recycling AB som hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan PreZero och Danderyds kommun finns. Uppgifterna skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till vår leverantör, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).