Ansökan om seniorboende

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Önskemål
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om seniorboende 

 

Du som är folkbokförd i Danderyds kommun kan ställa dig i kö till seniorbostad från den dag du fyller 70 år. Tilldelning av seniorbostad kan ske tidigast då den sökande fyllt 75 år.

 

Gifta och sammanboende par får stå i kö från den dag som den äldste fyller 70 år.

Seniorbostäder på 1-4 rum och kök finns i olika bostadsområden. Några av dessa är radhus.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

Har du frågor kan du kontakta handläggare för seniorboende på: 08-568 911 35 eller maila till socialkontor@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

Behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger dig stöd och hjälp. Vi behandlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen. Har du ytterligare frågor så ring vår växel 08-568 910 00 alternativt kontakta dataskydd@danderyd.se