Rekvisition av elevhälsovårdsjournal

  • 1. Personuppgifter
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

  Välkommen till e-tjänsten för Rekvisition av elevhälsovårdsjournal

 

Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling, som endast elevhälsans medicinska insats har tillgång till. Den följer eleven under alla skolår och ger viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

 

Elevhälsans medicinska insats önskar Ditt medgivande att rekvirera journalen från föregående skola.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Vid frågor kontakta Elionor Blomqvist på: 08-568 916 24 eller elionor.blomqvist@danderyd.se. 

         

Vill du istället ladda ner tjänsten: PDF

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).