Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

  1. 1. Uppehåll
  2. 2. Sökande
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan/anmälan.............. 

 

text behövs

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med ------------på: telenummer eller maila till mail. 

         

Hämta tjänsten som länka till rätt PDF.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan