Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

  1. 1. Uppehåll
  2. 2. Sökande
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 

 

Ska din fastighet stå oanvänd under en sammanhängande period om minst sex månader? Då kan du söka dispens från sophämtning. Det innebär att det hushåll som beviljats uppehåll endast betalar en minimiavgift enligt avfallstaxan.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst för avfall på: 08-519 333 00 eller maila till danderyd.se@suez.com. 

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan