Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall

  • 1. Uppehåll
  • 2. Sökande
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall 

 

Ska din fastighet stå oanvänd under en sammanhängande period om minst sex månader? Då kan du söka dispens från avfallshämtning. Det innebär att det hushåll som beviljats uppehåll endast betalar en minimiavgift enligt avfallstaxan.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kontakta kommunen på: 08-408 080 70 eller maila till matavfall@danderyd.se

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt abonnemang för avfallshämtning. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av handläggare på Tekniska kontoret samt Tekniska kontorets biträde Urbaser AB. Urbaser AB hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan Urbaser AB och Danderyds kommun finns. Uppgifterna skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till vår leverantör, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd 

 

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).