Anmäla hämtning 13 gånger per år

  • 1. Villor och radhus
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

  Välkommen till e-tjänsten anmäl hämtning 13 gånger per år

 

Du som bor i villa eller radhus och sorterar matavfall i kärl eller hemkompost och har låga vikter restavfall har möjlighet att ansöka om hämtning 13 gånger per år. Då hämtas restavfallet 1 gång per månad. Om du har matavfallskärl hämtas kärlet varannan vecka vilket är lagkravet.

 

Hämtning 13 gånger per år kan inte väljas på Tranholmen och Stora Skraggen i enlighet med tjänsteutbudet i kommunens avfallstaxa

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du frågor kan du kontakta kontakta kommunen på: 08-408 080 70 eller maila till matavfall@danderyd.se. 

          

 

Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt abonnemang för avfallshämtning. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av Tekniska kontorets biträde Urbaser AB som hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan Urbaser AB och Danderyds kommun finns. Uppgifterna skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till vår leverantör, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd

 

Information

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).