Stöd från kommunikationsenheten

  • 1. Dina uppgifter
  • 2. Ditt ärende
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Vill du ha stöd från kommunikationsenheten?

 

Här kan du få hjälp med enstaka kommunikationsinsatser: till exempel nyheter i digitala kanaler, inlägg i sociala medier eller grafisk formgivning. 

 

Beställningar som kan göra i denna e-tjänst:

 

  • Nyhet/inlägg intranät, webb, sociala medier
  • Trycksak/Grafisk produktion
  • Film       
  • Support
  • Driftnotiser
  • Utbildning i digitala kanaler

 

 

Självhjälp: Mallar för bland annat för skyltar, affischer, inbjudningar som du enkelt kan fylla i själv finns här:
https://intranat.danderyd.se/mallar

 

Vill du få en sida eller ett dokument uppdaterat på Danderyd.se eller intranätet, kontakta din lokala webbredaktör.
https://intranat.danderyd.se/redaktorer

 

Vid större kommunikationsinsatser, stäm av i första hand med din verksamhets utsedda kommunikatör.
https://intranat.danderyd.se/kommunikation

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).