Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov

  • 1. Skolskjuts
  • 2. Elev
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov

 

E-tjänsten är för elever som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller om kommunen har hänvisat  eleven till en skola med specialverksamhet. Skolskjuts beviljas om behovet kan styrkas i ansökan.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kontakt center på: 08-568 910 00 eller maila till bildningsforvaltningen@danderyd.se. 

 

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).