Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

  1. 1. Startsida
  2. 2. Verksamhetsutövaren
  3. 3. Finansering och budget
  4. 4. Serveringsstället
  5. 5. Verksamheten
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

 Välkommen till e-tjänsten för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

 

Här kan du söka serveringstillstånd för att få sälja och servera alkohol i kommunen.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med alkoholhandläggare på: 08-56891000 eller maila till socialkontor@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan