Beställning av VA-anslutning

  • 1. Beställning av VA-anslutning
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

  Välkommen till e-tjänsten för beställning av VA-anslutning 

 

Om du som lagfaren fastighetsägare vill ansluta din fastighet till kommunalt VA ska du lämna in en ”VA-anmälan”. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, så kallat byggvatten, och vid förändringar på fastigheten, till exempel vid anslutning av ytterligare byggnad.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med tekniska kontoret på: 08-568 910 00 eller maila till tekniska.kontoret@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF (enbostadshus) eller PDF (flerbostadshus och verksamhet) 

          

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).