Ägarbyte - VA

  1. 1. Ägarbyte Vatten och avlopp
  2. 2. Signering
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för anmälan av ägarbyte VA

 

Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt VA-abonnemang överlåts till den nya ägaren. Skicka in anmälan senast en vecka efter avflyttning. Observera att anmälan ska undertecknas av både dig och den nya ägaren.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Vatten och avlopp
  • E-legitimation
  • Nya ägarens kontaktuppgifter (inklusive e-postadressen för medsigneringen).

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med Roslagsvatten på: 08-540 835 48 eller maila till danderyd-va@roslagsvatten.se. 

         

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan