Ägarbyte - VA

  • 1. Ägarbyte Vatten och avlopp
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

  Välkommen till e-tjänsten för anmälan av ägarbyte VA

 

Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt VA-abonnemang överlåts till den nya ägaren. Skicka in anmälan senast en vecka efter avflyttning. 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med Solör kundservice på telefon 08-568 912 90 eller maila till kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

 

Vill du hellre använda en blankett kan du ladda ner via: Ägarbyte VA blankett

 

         

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).