Beställa hämtning av matavfall

  1. 1. Vad gäller det?
  2. 2. Villor och radhus
  3. 3. Flerbostadshus
  4. 4. Näringsverksamhet
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg.

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan/anmälan.........Beställ hämtning av matrester

..... 

 

text behövs

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med ------------på: telenummer eller maila till mail. 

         

Hämta tjänsten som länka till rätt PDF.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan