Börja matavfallssortera

  • 1. Vad gäller det?
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

  Välkommen till e-tjänsten Börja matavfallssortera

 

Att sortera matavfall är enkelt! Det handlar bara om att matresterna läggs i en annan påse och ett annat kärl än restavfallet. Du sänker samtidigt din kostnad för hämtning av kommunalt avfall.

 

Om du bor i lägenhet och vill börja sortera matavfall prata med din förening eller hyresvärd. Det är bara du som är ansvarig i en förening eller är hyresvärd som kan ansöka om att börja sortera matavfall.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Matavfall 
  • Fastighetsbeteckning
  • Organisationsnummer (gäller ej för villor och radhus)

                 

                 

Har du frågor kan du kontakta kommunen på: 08-408 080 70 eller maila till matavfall@danderyd.se.     

 

Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt abonnemang för avfallshämtning. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av Tekniska kontorets biträde Urbaser AB som hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan Urbaser AB och Danderyds kommun finns. Uppgifterna skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till vår leverantör, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd

       

Information

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).