Samtycke för vaccinationer

  • 1. Vad gäller det?
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

  Välkommen till e-tjänsten för samtycke för vaccinationer

 

För att vaccinera ert barn på skolan måste ni/du som vårdnadshavare fylla i  medgivandet samt besvara frågorna i hälsodeklarationen i e-tjänsten. 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Vid frågor kontakta Marlene Westerberg kontakta på: 08 - 568 914 03 eller marlene.westerberg@danderyd.se. 

         

Vill du istället ladda ner tjänsten:

Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta (åk 8).

Vaccination mot HPV (åk 5).

Vaccination mot mässling påssjuka och röda hund (FK - åk 2).

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).