Här kan du anmäla om något behöver åtgärdas i kommunen. Observera att generella synpunkter och förslag lämnas via en separat e-tjänst, Danderyd.se - Synpunkter och frågor.
Gäller din felanmälan sandsopning?
Våra entreprenörer har till och med den 15 maj på sig att färdigställa sandsopningen i Danderyds kommun. Därefter kan du felanmäla eventuell utebliven sandsopning under rubriken ’Vinterväghållning’.
Adress/plats för felanmälan
Markera plats på kartan med hjälp av den röda markören
Ladda upp eller ta bilder
Önskar du återkoppling när ärendet är avslutat?
Kontaktuppgifter