Här kan du anmäla om något behöver åtgärdas i kommunen. Observera att generella synpunkter och förslag lämnas via en separat e-tjänst, Danderyd.se - Synpunkter och frågor.
Gäller din felanmälan vatten- och avloppsledningar? Detta felanmäler du via telefon.
Läs mer på Danderyd.se - Vatten.
Adress/plats för felanmälan
Markera plats på kartan med hjälp av den röda markören
Ladda upp eller ta bilder
Kan vi kontakta dig vid behov av kompletterande information om ärendet?
Kontaktuppgifter