Välj abonnemang, antal kärl och hämtningsintervall
Danderyds kommun logotyp

Beräkna avfallskostnad för flerbostadshus

Danderyds kommun har en miljöstyrande avfallstaxa. Det betyder att du som sorterar, har avfallshämtning sällan och slänger lite avfall får en lägre avfallskostnad.

Här kan du jämföra de olika abonnemangen för kommunalt avfall och hur du kan påverka din avfallskostnad. Välkommen att testa dig fram!

140-240 liter
330-370 liter
600 liter
0,1-3 m3
3,1-6 m3
kg
- Ungefär 380 kg mat- och restavfall samlades in per hushåll i Danderyds kommun (2022). Du kan se dina vikter på din senaste faktura.
kg
Hälften av avfallet uppskattas kunna sorteras som matavfall
Fast avgift 0 kr
Viktavgift - Restavfall 0 kr
Viktavgift - Matavfall 0 kr
Avgift för gångavstånd 0 kr
Total avfallskostnad per år 0 kr