Välj abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall
Danderyds kommun logotyp

Beräkna avfallskostnad för villor, fastland.

Danderyds kommun har en miljöstyrande avfallstaxa. Det betyder att du som sorterar, har avfallshämtning sällan och slänger lite avfall får en lägre avfallskostnad.

Här kan du jämföra de olika abonnemangen för kommunalt avfall och hur du kan påverka din avfallskostnad. Välkommen att testa dig fram!

kg
- Ungefär 380 kg mat- och restavfall samlades in per hushåll i Danderyds kommun (2022). Du kan se dina vikter på din senaste faktura.
kg
Hälften av avfallet uppskattas kunna sorteras som matavfall

Fast avgift 0 kr
Viktavgift - Restavfall 0 kr
Viktavgift - Matavfall 0 kr
Gångavstånd 0 kr
Total avfallskostnad per år 0 kr