Rätt till information

  1. 1. Beställning
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

  Välkommen till e-tjänsten för din rätt till information om personuppgiftsbehandling

 

Enligt dataskyddsförordningen artikel 15 har du rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Den här e-tjänsten är särskilt utformad för det. Eftersom du bara har rätt till information om dig själv måste du legitimera dig, antingen genom någon av inloggningsmetoderna nedan eller genom att besöka Information Danderyd i Mörby centrum.

 

De personuppgifter som behandlas i e-tjänsten är ditt namn och personnummer som fylls i automatiskt när du har legitimerat dig. De kontaktuppgifter som du anger kommer också att hanteras i e-tjänsten. Ditt namn och ditt personnummer används för att söka i våra system och servrar efter information om dig. Kontaktuppgifterna som du anger används för att kommunicera med dig.

 

Kommunens kontaktcenter och de tjänstemän som ansvarar för att handlägga ärendet får tillgång till dina personuppgifter.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du inte giltig BankID behöver du kontakta din bank.

 

Du kan även göra din beställning personligen hos kommunens servicecenter Information Danderyd i Mörby centrum. Medtag giltig identitetshandling såsom körkort eller ID-kort.

 

Inom 30 dagar från det att din beställning har inkommit kommer du att få en notifiering om att din beställning är klar samt instruktion för hur du hämtar den.       

       

För frågor om tjänsten kan du använda vår e-tjänst för kontakt med kommunen, du hittar den här.

         

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan