Ändring av hämtningsintervall

  1. 1. Vad gäller det?
  2. 2. Villor och radhus
  3. 3. Flerbostadshus
  4. 4. Näringsverksamhet
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg.

  Välkommen till e-tjänsten om ändring av hämtningintervall

 

 

Att sortera matavfall är enkelt! Det handlar bara om att matresterna läggs i en annan påse och ett annat kärl än restavfallet. Du sänker samtidigt din kostnad för hämtning av hushållssopor.

 

Om du bor i lägenhet och vill börja sortera matavfall prata med din förening eller hyresvärd. Det är bara du som är ansvarig i en förening eller är hyresvärd som kan ansöka om att börja sortera matavfall.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Matavfall 
  • Fastighetsbeteckning
  • Organisationsnummer (gäller ej för villor och radhus)

                 

Har du frågor kan du kontakta Suez på: 08-519 333 00 eller maila till danderyd.se@suez.com.