Ägarbyte - Avfall

  1. 1. Ägarbyte Avfall
  2. 2. Signering
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för anmälan av ägarbyte avfall

 

Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt avfallsabonnemang överlåts till den nya ägaren. Observera att anmälan ska undertecknas av både dig och den nya ägaren.

 

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta oss på: 08-519 333 00 eller maila till danderyd.se@suez.com. 

         

          

Starta e-tjänst genom att logga in nedan