Ansökan om inackorderingsstöd

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Signera
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om inackordingstillägg 

 

Ansökan om stöd för inackordering för elever i gymnasieskolan utanför Stockholms län. För studier vid fristående gymnasieskola och folkhögskola utgår det statliga inackorderingstillägget, som söks genom Centrala studiestödsnämnden (CSN), i stället för det kommunala inackorderingstillägget.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln på: 08-568 910 00 eller maila till bildningsforvaltningen@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som word-fil.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan