Beställning VA-karta

  • 1. Beställa VA-kartor
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

  Välkommen till e-tjänsten för beställning VA-kartor för fastighetsägare

 

Via denna tjänst kan du beställa ut information om hur de kommunala VA-ledningarna ansluter till din fastighet. Privata ledningar, dvs ledningar som ligger inne på din fastighet, kommer inte att redovisas på denna karta. Eftersöker du sådan information hänvisas du till att ta kontakt med bygglovshandläggare på Miljö-och Stadsbyggnadskontoret (som eventuellt kan ha denna information tillgänglig).

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Vatten och avlopp
  • E-legitimation (Om du saknar e-legitimation, kontakta din bank)
  • Endast fastighetsägare får beställa VA-kartor

 

                 

Har du frågor kan du kontakta avdelningen för Vatten och avfall på: 08-56891000 eller maila till VA-avfall@danderyd.se. 

Information

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).