Nyanmälan - Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

  Välkommen till e-tjänsten Nyanmälan - Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida 

 

Här kan du som ny förtroendevald politiker uppge dina personuppgifter samt lämna medgivande till publicering på Danderyds kommuns hemsida.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kansliet via kommunens växel på: 08-56891000 eller maila till kommunstyrelsen@danderyd.se.   

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan