Dispensansökan om förlängt tömningsintervall, fettavskiljare

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

  Välkommen till e-tjänsten dispensansökan om förlängt tömningsintervall, fettavskiljare 

 

Fettavskiljare måste tömmas och rengöras regelbundet för att den ska fungera korrekt. Tömningen ska enligt Danderyds kommuns avfallsföreskrifter utföras minst 4 gånger per år. Möjlighet finns till att ansöka om dispens om förlängt tömningsintervall. Detta medges i enlighet med Danderyds kommuns avfallsföreskrifter och ABVA.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln på: 08-568 910 00 eller maila till Tekniska.Kontoret@danderyd.se. 

         

 

Hämta e-tjänsten som PDF.