Ändring - Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

  Välkommen till e-tjänsten Ändring - Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida 

 

Här kan du som förtroendevald politiker ändra/lägga till dina personuppgifter samt lämna medgivande till publicering på Danderyds kommuns hemsida.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kansliet via kommunens växel på: 08-56891000 eller maila till kommunstyrelsen@danderyd.se. 

         

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan