Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall

  • 1. Uppehåll
  • 2. Sökande
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall 

 

Ska din fastighet stå oanvänd under en sammanhängande period om minst sex månader? Då kan du söka dispens från avfallshämtning. Det innebär att det hushåll som beviljats uppehåll endast betalar en minimiavgift enligt avfallstaxan.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst för avfall på: 08-519 333 00 eller mejla till danderyd.se@prezero.com. 

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).