Anmälan om utebliven sophämtning

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

  Välkommen till e-tjänsten för anmälan om utebliven sophämtning 

 

Här kan du anmäla utebliven sophämtning. Har du bytt lås eller kod måste du kontakta kommunens kundtjänst för avfall i god tid innan. 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Arbetsmiljö
  • Kontrollera att kärlen inte är för tunga för att dra
  • Kontrollera att framkomligheten är god till sopporna
  • Vid halka och snö, skotta och sanda vägen till sopporna

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med Suez på: 08-519 333 00 eller maila till Danderyd.se@suez.com.