Ansökan om riksfärdtjänstresa

  • 1. Personuppgifter
  • 2. Önskad resa
  • 3. Ledsagare & medresenär
  • 4. Övriga upplysningar
  • 5. Medgivande
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om riksfärdstjänsteresa

 

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt än annars kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige. Syftet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet och får inte på annat sätt ersättas av stat, landsting eller kommun.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Resor och färdtjänst
  • Kunna bifoga ett läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning
  • Vara medveten om att ansökan ska skickas in minst 3 veckor innan planerad resa
  • BankID

 

                 

Har du frågor kan du kontakta kontakt center på: 08- 568 910 00 eller maila till socialkontor@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).