Ansökan om SL:s skolbiljett

  1. 1. Försäkran
  2. 2. Ansökan
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om SL:s skolbiljett för elever i åk 7-9

 

Vårdnadshavare till elever i år 7-9 som uppfyller kriterierna för att få skolskjuts med SL:s skolbiljett kan här ansöka om skolskjuts.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

                 

Har du frågor kan du kontakta Bildningsförvaltningen på: 08-568 910 00 eller maila till bildningsforvaltningen@danderyd.se. 

         

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan