Anmälan livsmedelsverksamhet

  1. 1. Vad gäller det?
  2. 2. Verksamhetsutövaren
  3. 3. Livsmedelsanläggningen
  4. 4. Verksamheten
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 Välkommen till e-tjänsten för anmälan livsmedelsverksamhet 

 

För att få starta och bedriva en livsmedelsverksamhet i Danderyd måste du registrera anläggningen hos miljö- och stadsbyggnadskontoret. Registrering ska även göras vid ägarbyten i befintliga livsmedelslokaler.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med en livsmedelsinpektör på: 08-568 910 00 eller maila till miljo.stadsbyggnad@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

               

 

E-tjänsten är medfinansierad av Tillväxtverket

 

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan