Avläsning av vattenmätare

  1. 1. Avläsning av vattenmätare
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

  Välkommen till e-tjänsten för avläsning av vattenmätare 

 

För att vi ska kunna fakturera dig baserat på rätt vattenförbrukning är det viktigt att du regelbundet lämnar din mätarställning till oss. Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar mätarställningen till oss ungefär en gång per halvår.
Läser du av löpande kan en onormal förbrukning upptäckas tidigt.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta Roslagsvatten på: 08-540 835 48 eller maila till danderyd-va@roslagsvatten.se.