Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov

  1. 1. Skolskjuts
  2. 2. Elev
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov

 

E-tjänsten är för elever som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller om kommunen har hänvisat  eleven till en skola med specialverksamhet. Skolskjuts beviljas om behovet kan styrkas i ansökan.

 

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln på: 08-568 910 00 eller maila till Bildning.omsorg@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som word-dokument.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan