Beställning av kartor

  1. 1. Beställning av kartor
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

    Välkommen till e-tjänsten för beställning av kartor 

 

Här kan du beställa kartor för bygglov, anmälan och bergvärmeansökan.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                            

                 

Har du frågor kan du kontakta kommunens mätavdelning via växeln på 08-56891000 eller maila till miljo.stadsbyggnad@danderyd.se