Beställning av vattenmätare

  1. 1. Beställa vattenmätare
  2. 2. Signera
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

  Välkommen till e-tjänsten för beställning av vattenmätare

 

Här kan du beställa vattenmätare till fastigheter i kommunen.  

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med Roslagsvatten på: 08-540 835 48 eller maila till danderyd-va@roslagsvatten.se. 

         

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan