Ansökan om dispens för installation av avfallskvarn

  • 1. Sökanden
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

  Välkommen till e-tjänsten för ansökan om dispens för installation av avfallskvarn

 

En avfallskvarn mal ner det som slängs i vasken och följer med spillvattnet till reningsverket. Käppalaförbundet har tillsammans med SÖRAB, tagit fram en rapport år 2009 om användandet av avfallskvarn, vilken visar på att miljönyttan inte är så stor som man kan tro. Studierna visar att det organiska matavfallet börjar brytas ned redan i ledningsnätet, vilket fräter på ledningarna, samt att mängden biogas som kan utvinnas minskat så pass att miljönyttan kan ifrågasättas. Danderyds kommun tillåter därför inte att fastighetsägare installerar avfallskvarn. Dispens kan dock ges i enstaka fall.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

  • E-legitimation
    Om du saknar e-legitimation, kontakta din bank. 

                 

Har du frågor kan du kontakta växeln och be om att prata med VA-avdelningen på: 08-56891000 eller maila till kontoret.tekniska@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF.

 

                

 

Starta e-tjänst genom att logga in nedan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Hjälp oss att förbättra denna e-tjänst (öppnas i nytt fönster).