Ansökan om insats enligt LSS

 1. 1. Startsida
 2. 2. Personuppgifter
 3. 3. Din Situation
 4. 4. Förhandsgranska
 5. 5. Signera
 6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om insatser inom LSS 

 

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.

 

Innan du påbörjar e-tjänsten behöver du:

                                                                                                                                                   

 • Läsa igenom all information på Danderyd.se - Funktionsnedsättning
 • E-legitimation
  Om du saknar e-legitimation, kontakta din bank.
 • Kunna bifoga medicinskt underlag som styrker din funktionsnedsättning t.ex. läkarutlåtande och/eller neuropsykiatrisk utredning

 

                 

Har du frågor kan du kontakta LSS-handläggare på: 08-568 910 00 eller maila till socialkontor@danderyd.se. 

         

Hämta tjänsten som PDF. 

 

Behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger dig stöd och hjälp. Vi behandlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen. Har du ytterligare frågor så ring vår växel 08-568 910 00 alternativt kontakta dataskydd@danderyd.se