Här kan du ställa frågor om eller lämna synpunkter på kommunens service.
Tjänsten används inte för felanmälan, då kan du i stället klicka här: www.danderyd.se/felanmalan.
Ladda upp en bild eller ett dokument som vidare kan förtydliga ditt ärende
Om det gäller en specifik plats i kommunen ber vi att du anger adressen
För svar på din fråga, ange namn och kontaktuppgifter nedan.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ge individuell återkoppling på synpunkter. Dina personuppgifter tas bort tre månader efter att ärendet har avslutats.
*Enligt ’Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679’