Här kan du ställa frågor om eller lämna synpunkter på kommunens service.
Tjänsten används inte för felanmälan, då kan du i stället klicka här: www.danderyd.se/felanmalan.
Observera att du inte ska ange namn eller kontaktuppgifter i denna ruta. Detta för att dina personuppgifter ska kunna tas bort när ärendet är avslutat*
Om det gäller en specifik plats i kommunen ber vi att du anger adressen
Ladda upp en bild eller ett dokument som vidare kan förtydliga ditt ärende
För svar på din fråga, ange namn och kontaktuppgifter nedan.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ge individuell återkoppling på synpunkter. Dina personuppgifter tas bort tre månader efter att ärendet har avslutats.
*Enligt ’Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679’